Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Παίζω & Μαθαίνω» λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από το 2012. Η διεύθυνση και το προσωπικό αποτελείται από καταρτισμένους νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους, οι οποίοι τρέφουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα και φροντίδα για τα παιδιά. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ηλικίες και τις προσωπικές ανάγκες των παιδιών είναι σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) του υπουργείου παιδείας. Περιλαμβάνονται καθημερινές δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις κινητικές, νοητικές, γλωσσικές και πνευματικές δεξιότητες των παιδιών και στοχεύουν στην ανεξαρτητοποίηση, την προσωπική υγιεινή και προετοιμασία των παιδιών για τις επόμενες σχολικές βαθμίδες.

Προτεραιότητα, επίσης, αποτελεί για εμάς η ασφάλεια των μαθητών μας, γεγονός που επιτυγχάνεται με σύγχρονα μέτρα πρόληψης αλλά και με την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε σε όλα τα παιδιά. Τα μέτρα αυτά καλύπτονται από τον νέο αντισεισμικό κανονισμό, την πυρασφάλεια, την καθημερινή εποπτεία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, την προμήθεια εξοπλισμού από τεχνικό ασφαλείας, καθώς και την πιστοποίηση του εξοπλισμού κατά το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ1179.

 

 

 

 

 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 07:00 - 18:00

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα49430